Disclaimer

 

Jason Meyer Legal Counsel (Kamer van Koophandel: 68600917), verleent u hierbij toegang tot probleemopgelost.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Jason Meyer Legal Counsel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Jason Meyer Legal Counsel spant zich in om de inhoud van probleemopgelost.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op probleemopgelost.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jason Meyer Legal Counsel.

Voor op probleemopgelost.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jason Meyer Legal Counsel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jason Meyer Legal Counsel.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jason Meyer Legal Counsel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.